PuraQleen

PuraQleen je technologicky pokročilý systém sloužící k mytí fasád domů (sklo, obklady, omítky, plechy) a jiným velkým plochám. V současné době PuraQleen zaznamenává velký pokrok na poli mytí solárních a fotovoltaických panelů, kde dokáže zvýšit jejich výkon. Sytém produkuje demineralizovanou vodu a ta je dopravována hadičkami upevněnými na karbonových tyčích k tryskám, které ji nanáší na povrch a kartáče na konci tyčí pak povrch rozmývají a čistí.

Demineralizovaná voda

Demineralizovaná voda je voda zbavená všech iontově rozpustných látek a křemíku (obvykle se vyskytuje ve formě oxidu křemičitého). Její konduktivita je nižší než 0,1μS.cm-1. Tato hodnota se v pracovních podmínkáchmění, ale nepracujeme s vodoou o konjuktivitě vyšší než 0,30 μS.cm-1.

Takto upravená voda má mimořádnou schopnost rozpouštět, respektive na sebe navázat nečistoty a jsme tedy schopni umývat i bez použití chemie.

Navíc po oplachu a oschnutí ošetřovaných ploch na nich nezůstává vodní kámen ni žádná stopa či film.