Služby

 • Mytí oken, fasád a kostrukcí

  • Práce provádíme na jakýchkoli typech objektů a tam kde to možnosti a výška dovolí provádíme práce za pomocí demineralizované vody a systému PureQleen.
  • Mytí oken také provádíme v objektech, kde je není možno ošetřovat jiným způsobem, než za použití lanové techniky či pojízdných plošin. Vždy zaručujeme absolutní čistotu a rychlost provedení práce.
  • Práce na fasádách domů rozdělujeme na jejich nátěr, spárovaní a drobné opravy a jejich čištění pomocí demineralizované vody a systému PureQleen.
  • Nátěry fasád se provádějí klasickým nanesením kvalitní fasádní barvy válečkem. U těchto prací používáme lanové techniky, při které naprosto odpadají náklady na stavbu a pronájem lešení či přípravy a pronájmu plošiny. Práce provádíme bez jakéhokoli poškození či zašpinění stávajících částí stavby.
  • U spárování a drobných oprav fasády, odvětrávacích průduchů atp. platí stejná pravidla a výhody jaké jsou zmíněny i u kategorie předchozí, nátěrů.
  • Čištění fasád domů se provádí v rámci renovací stávajících fasád staveb. V případě znečištění exhalacemi, či poměrně častého zanesení stinných částí budovy. Tyto práce provádíme za použití tlakové vody, páry či jiných potřebných technologií dle typu a míry znečištění.
 • Nátěry konstrukcí

  • Nátěry či nástřiky, dle přání a nároků zadavatele, se ošetřují konstrukce kvalitními barvami dle specifik jejich použití. Vždy dodržujeme technologický postup, který vyžaduje daný materiál a příslušná barva či prostředí. Přeci se jedná o PRŮMYSLOVOU STAVBU či důležitou NOSNOU KONSTRUKCI!
 • Nátěry střech

  • Při nátěrech střech nemáme problém s realizací těchto prací v jakýchkoli profilech a sklonech střech. Vždy provádíme kvalitní ošetření povrchu materiálu a poté co v co nejkratší době nanesení nátěrů. Vždy však respektujeme technologický postup (doba zavadnutí, schnutí a vytvrdnutí barvy).
 • Dirty jobs

  • Jedná se o práce v rámci průmyslových objektů, které rozhodně nemají v základním popisu práce zaměstnanci daného provozu. Jsou to práce ve smyslu čištění provozu od jeho vedlejších produktů, usazenin v průmyslovém zařízení atp. Při práci klademe zvláštní zřetel na zdraví našich pracovníků.
 • Instalace konstrukcí, reklamních ploch a zábran

  • Všechny práce prováděné v souvislosti s výše zmíněnou činností se provádějí v souladu s našimi zásadami, s nejvyšší mírou čistoty provedení a jsou závislé na specifiku jednotlivých realizací.