Reference

Otryskání ocelové konstrukce těžební věže Barbora (9 105 m2, Sa 2,5)

Odstraňování nebezpečných částí v Dolní oblasti Vítkovice

Instalace kabelových lávek a elektroinstalace AMEO-DESOX Mittal, Ostrava

Oplechování AMEO-DESOX Mittal, Ostrava

Mytí a čištění podhledů, VŠB

Nátěr fasády, okapniček a odvětrání půdniho prostoru Ukrajinská, Ostrava

Čištění a nátěr nádob na tekutý kyslík, Fakultní nemocnice Ostrava Poruba

Oprava koksovacích baterií, koksovna Šverma

Čištění tlakovou vodou a nátěr koruny komínu, koksovna Svoboda

Nátěr konstrukcí stožárů vysokého napětí

Spárování panelového domu v Havířově